ELL atmintinė

Egzaminų laikymo laikotarpio atmintinė

Egzaminų laikymo laikotarpio atmintinė

Egzaminai:

 • Egzaminų vertinimo rezultatai skelbiami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po egzamino (įskaitos) laikymo datos.
 • Laboratorinių darbų, koliokviumų, kitų atsiskaitymų studijų metu įvertinimai studentams turi būti paskelbti ne vėliau nei 5 darbo dienos iki egzaminų vertinimo datos.
 • Neišlaikytą egzaminą (įskaitą) studentas gali vieną kartą nemokamai perlaikyti per pirmąsias dvi naujo semestro savaites.
 • Per perlaikymą neišlaikytas egzaminas (įskaita) laikomas skola. Per kurso kartojimą neišlaikius egzamino ir neišaikius perlaikymo, gaunama akademinė skola.
 • Turint ne daugiau negu 15 kreditų skolų arba akademinių skolų, studentas privalo kreiptis į fakulteto studijų skyrių su prašymu leisti pakartoti atitinkamų dalykų ar modulių dalių studijas arba egzaminą išlaikyti eksternu.
 • Studentai, turintys daugiau kaip 15 kreditų apimties skolų arba akademinių skolų, yra šalinami iš Universiteto.
 • Tiek studentai, tiek dėstytojai gali pasikviesti į egzaminą stebėtoją. Norėdamas pasikviesti stebėtoją, kreipkis į saziningai@mifsa.lt
 • Studentai dėl nusirašinėjimo yra šalinami iš Universiteto (nesutikimas išsklaidyti įtarimų dėl nesąžiningo elgesio yra prilyginamas nusirašinėjimui).

Susirgus per egzaminų laikymo laikotarpį:

 • Neatvykus į egzaminą dėl ligos ar kitos svarbios priežasties, studentas per 3 darbo dienas nuo tvarkaraštyje numatytos egzamino datos privalo pranešti studijų skyriui pateikiant neatvykimą pateisinantį dokumentą. DĖSTYTOJUI PRANEŠTI NEPAKANKA!
 • Egzaminų laikymo laikotarpis dėl ligos ar kitos svarbios priežasties studento prašymu gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 1 mėnesiui, skaičiuojant nuo naujo semestro pradžios.
 • Neišlaikytą egzaminą (įskaitą) studentas, kuriam egzaminų laikymo laikotarpis buvo atidėtas, gali vieną kartą perlaikyti ne vėliau kaip per dvi savaites skaičiuojant nuo atidėto termino pabaigos.

Apeliacijos:

 • Studentai, nesutinkantys su egzamino (įskaitos) įvertinimu, ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo įvertinimo paskelbimo datos turi teisę kreiptis į Ginčų nagrinėjimo komisiją.
 • Apeliacijos nagrinėjamos dėl:
  • Įvertinimo – darbas įvertintas mažiau, nei turėjo būti
  • Procedūrinių pažeidimų – dėstytojas išėjo iš auditorijos 10 minučių, ilgai kalbėjo telefonu, skaitė laikraštį nestebėdamas auditorijos ar panašiai.
 • Apeliacijos dėl egzamino laikymo procedūrinių pažeidimų privalo būti pateiktos ne vėliau kaip kitą darbo dieną po egzamino laikymo dienos.
 • Studento pažymys, išnagrinėjus apeliaciją, negali būti sumažintas jokiais atvejais.
 • Apeliacijos turi būti motyvuotos bei pagrįstos, „Aš manau“ – ne argumentas.
 • Dėl apeliacijų rašymo galima pasikonsultuoti su VU MIF GNK nariais, VU SA MIF Biuru arba akademinio proceso reikalų koordinatoriumi.
 • Daugiau informacijos apie apeliacijas ir apeliacijos pavyzdį gali rasti čia.

Akademinės atostogos:

 • Studentui, negalinčiam tęsti studijų dėl ligos, nėštumo ar kūdikio priežiūros ir turinčiam tai patvirtinančius dokumentus yra suteikiamos akademinės atostogos.
 • Akademinės atostogas gali būti suteikiamos ir dėl asmeninių priežasčių, bet tik kartą per visą studijų laikotarpį.
 • Akademinės atostogos gali būti:
  • Dėl asmeninių priežasčių – iki 1 metų
  • dėl ligos – iki 2 metų
  • dėl nėštumo ir kūdikio priežiūros – ne ilgiau kaip 3 metams.
 • Jei akademines atostogas pasiėmei sesijos metu, studijuoti pradėsi nuo to semestro, kurio metu išėjai į akademines atostogas, pradžios.

Kilus klausimams, visada gali kreiptis akadem@mifsa.lt