Stažuočių ir stipendijų programos Jungtinėse Valstijose

Iki spalio 30 d. kviečiame teikti paraiškas Į Baltijos – Amerikos Laisvės fondo stipendijų ir paramos programų konkursus. Baltijos-Amerikos Laisvės fondas siūlo programas, kurios suteikia naujas galimybes talentingiems Lietuvos studentams, dėstytojams ir mokslininkams dalyvauti profesinių stažuočių programoje ar kartu su partneriais Jungtingse Valstijose imtis inovatyvių mokslinių tyrimų.

Kviečiame teikti paraiškas į šias programas:

Profesinės Stažuotės programa suteikia patrauklias galimybes universitetų studentams bei nesenai baigusiems studijas pasinaudoti stipendija. Atrinkti kandidatai atlieka jų profesinius interesus atitinkančias stažuotes įvairiose JAV įmonėse ir organizacijose. Jiems suteikiamos iki 30,000 JAV doleri? stipendijos, kurios yra skirtos padengti apgyvendinimo, maisto bei transporto išlaidas stažuotės metu.

Mokslinių tyrimų programa skirta paremti mokslininkus bei mokslinių tyrinėjimų specialistus, atliekančius nepriklausomus tyrimus arba bendradarbiaujančius su kitais tyrimų projektais Jungtinėse Valstijose. BAFF suteikia iki 60,000 JAV dolerių paramų per metus. Stipendija leidžia mokslo darbuotojams pasiimti šeimos narius.

Mes prieš protų nutekėjimą

Baltijos – Amerikos Laisvės fondas siekia ne tik, kad mūsų programų dalyviai nuvyktų į Jungtines Valstijas, bet ir kad jie grįžtų į savo šalį. Viena iš svarbiausiš sąlygų, kurios privalo laikytis stipendijų gavėjai yra ta, kad pasibaigus programai, dalyviai privalo grįžti į Baltijos šalis ir bent 2 metus gyventi ir dirbti, pritaikant Jungtinėse Valstijose įgytas žinias ir patirtį, savo šalyje. Trumpalaikes verslo ar turizmo keliones į užsienį leidžiamos, tačiau pagal šios programos reikalavimus negalima dirbti ar studijuoti užsienyje dvejus metus.

Daugiau informacijos rasite čia.

Informacijos kreipkitės:

Ingrida Šidlauskienė
BAFF Atstovė Lietuvai
e-paštas: isidlauskiene@ciee.org
Ingrida.sidlauskiene@balticamericanfreedomfoundation.org
Tel.: +37069874037