Gretutinės studijos

Studentai šalia pagrindinių savo studijų gali pasirinkti gretutines studijas (dar vieną kalbą, literatūrą, kultūrą ar kitas studijas, kurias siūlys universitetas) ir įgyti dvigubą bakalauro laipsnį. Pvz., anglistas pasirinkęs skandinavistiką kaip gretutines studijas įgyja anglų filologijos ir skandinavistikos bakalauro laipsnį.

Modulinė studijų sistema

Modulis – iš vieno/kelių turinio požiūriu susijusių ir integruotų dalykų sudaryta studijų programos dalis, turinti apibrėžtą tikslą ir orientuota į studijų rezultatus.

Modulio trukmė gali būti įvairi:

  • vieni moduliai išdėstomi intensyviai,
  • kitų vykdymas yra ištęstas, bet negali būti ilgesnis kaip vieneri mokslo metai.

Modulinė studijų programa yra orientuota į studentą, kuris siekdamas kvalifikacinio laipsnio turi išsiugdyti jį apibrėžiančių kompetencijų lygį, studijų programos apraše įvardytą kaip numatomus/siekiamus studijų rezultatus. Kiekvienas šių studijų rezultatų pasiekiamas įvykdžius vieną ar kelis modulius.

Modulinė, skirtingai nei šiuo metu VU veikianti dalykinė, studijų sistema suteikia studentams daugiau galimybių rinktis lankstesnes, laisvesnes ir į asmeninius interesus orientuotas studijas. Be to, ši studijų sistema propaguoja vadinamojo dvigubo laipsnio – pagrindines ir gretutines – studijas, kurių metų studentas labiau gilinasi į kurią nors sritį, tačiau kartu plečia savo akiratį ir kitoje sferoje. Taip studentas nuo pirmųjų dienų universitete pats gali prisidėti prie savo įgytinų gebėjimų ir kompetencijų formavimo. Todėl tokios studijos tampa kryptingesnės bei brandesnes ir teikia studentui daugiau profesinės pilnatvės.

Registracija į pasirenkamuosius dalykus ir gretutines studijas

Semestro pabaigoje studentai privalo registruotis į kito semestro pasirenkamuosius dalykus/modulius ir, jeigu studentas renkasi gretutines studijas, į gretutinių studijų dalykus/modulius. Registracijos pavasario semestro pasirenkamųjų dalykų (modulių) studijoms galutinis terminas yra gruodžio 15 d., o rudens semestro – gegužės 15 d. Pirmojo studijų semestro studentai į pasirenkamuosius dalykus (modulius) privalo registruotis per pirmas dvi semestro savaites. Apie sprendimą rinktis gretutines studijas studentas raštu informuoja šias studijas vykdantį akademinį kamieninį padalinį ne vėliau kaip likus vienam semestrui iki gretutinių studijų pradžios: jei jos prasideda pavasario semestre – per rugsėjo mėnesį, jei rudens semestre – per vasario mėnesį. Susitarimas dėl gretutinių studijų, kuriame reglamentuojami studento įsipareigojimai bei teisė atsisakyti gretutinių studijų programos, sudaromas iki spalio 15 d., jei gretutinės studijos prasideda pavasario semestre, arba iki kovo 15 d., jei gretutinės studijos prasideda rudens semestre.