Jeigu kyla klausimų dėl paskutinės dokumentų redakcijos, kreipkitės akadem@mifsa.lt.

Seimo ir Vyriausybės nutarimai:

Komisijų ir komitetų nuostatai:

VU nutarimai:

Studijų rezultatų įvertinimo ir baigimo tvarkos: