Ataskaitinė

VU SA MIF ataskaitinė-rinkiminė konferencija

Gegužės 2 d. įvyks VU SA MIF ataskaitinė-rinkiminė konferencija.

Visi VU MIF studentai gali pretenduoti į toliau išvardintas atstovų pareigas.

VU SA MIF pirmininkas – kandidatai turi atsiųsti savo gyvenimo aprašymą (CV), motyvacinį laišką ir veiklos gaires iki balandžio 30 d. 23:59 val. paštu pirmininkas@mifsa.lt;
Atstovas:
VU MIF Taryboje (5 atstovai ir pirmininkas įeina pagal pareigas);
VU MIF akademinės etikos komisijoje (2 atstovai);
VU MIF ginčų nagrinėjimo komisijoje (3 atstovai);
VU MIF konkursinėje – atestacinėje komisijoje (1 atstovas);
VU SA Parlamente (2 atstovai ir pirmininkas įeina pagal pareigas);
VU SA MIF Taryboje (atstovų skaičių numato Konferencija ir pirmininkas įeina pagal pareigas);
 
Kandidatai į aukščiau išvardintas pareigas turi atsiųsti savo gyvenimo aprašymą (CV), motyvacinį laišką, nurodydami norimą(-as) užimti pareigą(-as) iki balandžio 30 d. 23:59 val. paštu pirmininkas@mifsa.lt.
 
Konferencijai leidus, bus galimybė išsikelti vietoje.
Visi atsiųsti dokumentai bus patalpinti gegužės 1 d. VU SA MIF tinklalapyje – www.mif.vusa.lt
 
Preliminari darbotvarkė:
17.30–18.00 Dalyvių registracija;
18.00–18.05 Sveikinimo žodis;
18.05–18.10 Posėdžio pirmininko, sekretoriaus, balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;
18.10–18.15 Konferencijos darbotvarkės tvirtinimas;
18.15–18.30 VU SA MIF 2016–2017 metų veiklos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas;
18.30-18.40 Revizijos komisijos išvadų pristatymas;
18.40–18.55 VU SA MIF nuostatų projekto pristatymas;
18.55–19.00 VU SA MIF nuostatų projekto tvirtinimas;
19.00–19.15 Kandidatų į VU SA MIF pirmininkus prisistatymas, klausimai;
19.15–19.20 VU SA MIF pirmininko rinkimai;
19.20–19.25 Pertrauka;
19.25–19.35 Studentų atstovų į VU MIF Tarybą pasisakymai ir rinkimai;
19.35–19.45 Studentų atstovų į VU MIF komisijas ir komitetus rinkimai;
19.45–19.55 VU SA MIF kolegialaus valdymo organo narių sudėties tvirtinimas, kandidatų pasisakymai ir rinkimai;
19.55–20.05 Kandidatų į VU SA MIF atstovus VU SA Parlamente pasisakymai ir rinkimai;
20.05–20.15 VU SA MIF delegatų į VU SA ataskaitinę-rinkiminę konferenciją rinkimai;
20.15–20.20 Kiti klausimai;
20.20-20-25 Konferencijos uždarymas.

 

Kandidato į VU SA MIF pirmininkus Dominyko Stankevičiaus:
CV – http://goo.gl/U5yKM7
Motyvacinis laiškas – https://goo.gl/LEKkCz

 

Kandidato į VU SA MIF tarybą Arūno Smalskio:
CV – https://goo.gl/D8ixy1
Motyvacinis laiškas – https://goo.gl/xi98qJ

 

Kandidatės į VU SA MIF tarybą Agnės Čeponkutės:
CV – https://goo.gl/FHmzZd
Motyvacinis laiškas – https://goo.gl/B1YPJY

 

Kandidato į VU SA MIF ir VU MIF tarybą Haroldo Vitunsko:
CV – https://goo.gl/g59yKw
Motyvacinis laiškas į VU SA MIF tarybą – https://goo.gl/SE0sJX
Motyvacinis laiškas į VU MIF tarybą – https://goo.gl/tmUXkX

 

Kandidato į VU MIF tarybą Oleg Mirzianov:
CV – https://goo.gl/Z6fzY7
Motyvacinis laiškas – https://goo.gl/opbm2N

 

Kandidato į VU MIF tarybą, ginčų nagrinėjimo ir priėmimo-atestacinę komisiją Mantauto Rimkaus:
CV – https://goo.gl/YwSh54
Motyvacinis laiškas – https://goo.gl/b0r1Rn
VU SA MIF nuostatų projektas: https://goo.gl/yHJhV8