Ataskaitinė2018

VU SA MIF ataskaitinė-rinkiminė konferencija

Balandžio 23 d. 17:30, 301 auditorijoje įvyks VU SA MIF ataskaitinė-rinkiminė konferencija. Jos metu bus pristatoma veiklos ataskaita, revizijos komisijos išvados, renkamas padalinio pirmininkas ir studentų atstovai į VU SA ir VU MIF organus.

Konferencijos metu bus renkami:

VU SA MIF Pirmininkas;
VU SA MIF Taryba (atstovų skaičių numato Konferencija ir pirmininkas įeina pagal pareigas);
3 studentų atstovai į VU MIF Tarybą (Pirmininkas įeina pagal pareigas);
2 studentų atstovai į VU MIF Akademinės etikos komisiją;
3 studentų atstovai į VU MIF Ginčų nagrinėjimo komisiją;
1 studentų atstovas į VU MIF Studijų kolegiją;
1 studentų atstovas į VU MIF Priėmimo – atestacinė komisiją;
2 studentų atstovai į VU SA Parlamentą (Pirmininkas įeina pagal pareigas);

Konferencijos darbotvarkė:
17.30–18.00 Dalyvių registracija
18.00–18.05 Sveikinimo žodis
18.05–18.10 Posėdžio pirmininko, sekretoriaus, balsų skaičiavimo komisijos rinkimai
18.10–18:15 Konferencijos darbotvarkės tvirtinimas
18.15–18.30 VU SA MIF 2017–2018 metų veiklos ataskaitos pristatymas
18.30–18.35 VU SA MIF 2017–2018 metų veiklos ataskaitos tvirtinimas
18.35–18.40 Revizijos komisijos išvadų pristatymas
18.40–19.10 Kandidatų į VU SA MIF pirmininkus prisistatymas, klausimai
19.10–19.15 VU SA MIF pirmininko rinkimai
19.15–19.25 Pertrauka
19.25–19.35 Studentų atstovų į VU MIF Tarybą pasisakymai ir rinkimai
19.35–20.05 Studentų atstovų į VU MIF komisijas ir komitetus rinkimai
20.05–20.15 VU SA MIF Tarybos narių skaičiaus tvirtinimas, kandidatų pasisakymai ir rinkimai
20.15–20.25 Kandidatų į VU SA MIF atstovus VU SA Parlamente pasisakymai ir rinkimai
20.25–20.35 VU SA MIF delegatų į VU SA ataskaitinę-rinkiminę konferenciją rinkimai
20.35–20.45 Svečių pasisakymai
20.45–20.55 Kiti klausimai

Kviečiame susipažinti su kandidatais:

Kandidatai į VU SA MIF Pirmininkus:
Greta Kasparaitytė (motyvacinis laiškas ir CV)
Domantas Petuška (motyvacinis laiškas ir CV)

Kandidatai į VU SA MIF Tarybą:
Valentinas Ešvovičius (motyvacinis laiškas)
Miglė Kavaliauskaitė (motyvacinis laiškas)
Dominykas Stankevičius (motyvacinis laiškas)

Kandidatai į VU MIF Tarybą:
Jonas Brusokas (motyvacinis laiškas)
Dominykas Stankevičius (motyvacinis laiškas)

Kandidatai į Akademinės etikos komisiją:
Miglė Kavaliauskaitė (motyvacinis laiškas)
Domantas Petuška (motyvacinis laiškas)

Kandidatai į Ginčų nagrinėjimo komisiją:
Monika Barauskaitė (motyvacinis laiškas)
Julius Rupšys (motyvacinis laiškas)
Haroldas Vitunskas (motyvacinis laiškas)

Kandidatas į Priėmimo – atestacijos komisiją:
Dominykas Stankevičius (motyvacinis laiškas)

Kandidatas į Studijų kolegiją:
Haroldas Vitunskas (motyvacinis laiškas)

Kandidatai į VU SA Parlamentą:
Laura Jankovskytė (motyvacinis laiškas)
Dominykas Stankevičius (motyvacinis laiškas)