VU SA MIF Nuostatai (Atnaujinta: 2017-05-10)
VU SA įstatai
VU SA darbo reglamentas
VU SA valdymo schema
Studijas reglamentuojantys dokumentai

Vilniaus universiteto Studentų atstovybės metų veiklos strateginės gairės:

Vilniaus universiteto Studentų atstovybė veikia remdamasi šiais pagrindiniais dokumentais:

Naudinga studentų atstovams:

Utrechto tinklo stipendijai: